Huisregels

Home/Huisregels
Huisregels 2020-03-10T15:11:28+01:00

Onze belangrijkste regel is:  DOE NORMAAL

 • Gebruik van de sporthal alleen na reservering.
 • Niet in de zaal met buitenschoeisel of sportschoenen met zwarte zool!
 • Glaswerk en etenswaren zijn in de zaal en kleedruimten niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol en glaswerk is alleen toegestaan in de horecaruimte(n).
 • Het is ten strengste verboden in het gehele gebouw te roken.
 • Toeschouwers mogen alleen op de daartoe aangewezen plaatsen plaatsnemen.
 • Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in het gebouw niet getolereerd.
 • Alleen in nood gebruik maken van de nooduitgangen en/of blusmiddelen
 • Nooduitgangen moeten altijd vrij gehouden worden van obstakels
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden
 • Hippolytushal (stichting) is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Bij strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.

Deze huisregels hangen ook in onze sporthal.